Valen på Hammarnskolan är en klass med 27 glada elever. På vår blogg kan ni läsa om vad vi arbetar med under våra skoldagar.

Syftet med bloggen är att öka föräldrars delaktighet i skolan och samtidigt ha en plats på nätet där eleverna kan få en mottagare till deras producerande av skolarbeten. Saker som ska publiceras här på bloggen måste vara genomarbetade och kännas färdiga. Eleverna ska vara stolta över sina saker och öka deras självförtroende.

I skolans läroplan kan man läsa följande:

* Läraren ska fortlöpande informera föräldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

* Att alla i skolan ska samarbeta med vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Då vi på Hammarnskolan arbetar mycket med digitala hjälpmedel i form av Ipads och Chromebooks, så är det ett ständigt pågående arbete med att prata om källkritik, upphovsrättslagen och hur man hänvisar till olika källor. Både jag och eleverna lär oss ständigt nya saker inom detta ämne, då det är en uppsjö av olika lagar och regler som man måste förhålla sig till. Vår blogg lär oss mycket om detta, där vi bla måste ta hänsyn till vilka elever som får vara med på bild och inte. Andra saker som vi lärt oss är varför man ska visa vems sakerna som man publicerar tillhör. Här har vi gjort jämförelser till elevnära situationer för att försöka göra det hela begripligt. Det dyker dock hela tiden upp nya saker som man får ta reda på och reda ut.

Vi är med och tävlar i Webbstjärnans tävling och vi tycker att vi ska vinna för att vi är en klass med gott samarbete där vi lägger mycket jobb på att alla ska känna sig trygga och glada när de kommer och vistas i skolan. Detta bygger på ett bra samarbete mellan hem och skola. Allt detta ligger till grund för att vi ska utvecklas som individer, men också för att vi ska kunna inhämta all den kunskap som vi behöver.

Mvh Valen på Hammarnskolan och Silva Carlstein